Značková opravna foto
a video techniky

Sledování stavu zakázky:
/

O firmě

Opravna AWH SERVIS vznikla v roce 1991, kdy trojice pracovníků zanikajících organizací hledala svoji budoucnost. Fotograf, elektrotechnik a mechanik optických přístrojů se spojili a vytvořili malou živnost v tehdy okrajové části Prahy. Základní kapitál činil 12.000,- Kčs. Název firmy byl zvolen podle „volacího znaku“ jednoho ze zakladatelů, náruživého radioamatéra.

Zpočátku jsme se od jiných podobných opraven nelišili. Neměli jsme vyhraněný profil a snažili jsme se přijímat všechny zakázky, které tehdejší trh nabízel. Kromě oprav firma také nabízela prodej fotografického zboží, fotografické služby a videozáznamy. Naším cílem se však stalo vybudovat špičkové pracoviště pro opravy optických, elektronických a mechanických přístrojů, používaných ve fotografické praxi. Zaměřili jsme se na významné dodavatele, kteří na počátku devadesátých let nesměle vstupovali na český trh. Vycházeli jsme vstříc jejich potřebě získat „opěrný bod“ a mít důstojné zastoupení pro své výrobky na českém trhu.

Firma AWH SERVIS ještě v roce 1992 nedisponovala žádným kapitálem a měla jen omezenou škálu potřebných přístrojů a zařízení. Za cenu rizika výrazného omezení poskytovaných služeb se firma během roku 1993 zásadně přeorientovala pouze na opravárenskou činnost, a to jen pro smluvní partnery. Vytvořila se síť regionálních smluvních sběren a provoz se přestěhoval do větších prostor. V roce 1993 jsme také navázali první přímé kontakty s výrobci fotografické techniky. Zahájili jsme etapu budování evropských standardů, učili jsme se od již zaběhnutých opraven v zahraničí a zavedli zpracování veškeré agendy pomocí výpočetní techniky.

V roce 1994 byla podepsána první smlouva o spolupráci s oficiálním zastoupením výrobce v České republice. A pak nastalo období čekání na výrazné obchodní aktivity našich partnerů na českém trhu. Opravna totiž musela, s ohledem na své ambice, investovat poměrně velké prostředky do inovace servisní techniky. K očekávanému obratu na trhu došlo v roce 1995. Tehdy naši partneři zaznamenali výrazné zvýšení svých obchodních obratů, což znamenalo i nárůst servisních požadavků a možnost provést další technické inovace. Opět jsme vyměnili pronajaté prostory za větší, abychom se přizpůsobili rostoucím potřebám zákazníků.

V roce 1999 získala opravna důvěru dalších dovozců fotografické techniky a také se změnily dosud platné smluvní podmínky. Počet výrobců, se kterými jsme uzavřeli spolupráci, se rovněž rozrostl. Zvýšil se počet potenciálních zákazníků, ale zvedly se i požadavky na kvalitu jednání s nimi. Současně stoupl důraz na kvalitu sledování procesů v provozu a na přípravu a vzdělávání pracovníků a techniků. Rok 2000 lze považovat za období stabilizace podniku. Požadavky zákazníků na kvalitu služeb i na reprezentativnější sídlo vedly také k zatím poslednímu přesunu firmy - provoz se přestěhoval na současnou adresu na pražských Vinohradech. S ohledem na zvýšené technické, komunikační a kvalifikační nároky při příjmu a výdeji zakázek byly zároveň zrušeny smluvní sběrny. V současnosti má AWH SERVIS jedinou sběrnu (CCC s.r.o.) v Bratislavě pro Slovenskou republiku. Tuto racionalizaci oběhu zakázek umožnil rozvoj zasilatelských služeb v celé České republice i jejich zlevnění. Nové prostory jsme adaptovali podle evropských profesních, hygienických a komunikačních standardů. Zásadní změny nám umožnily vytvořit dobrý základ pro rozvoj produktivity práce a její kvality, umožnily také zrychlit a modernizovat komunikaci a také zlepšit dopravní dostupnost pro zákazníky a návštěvy. Za uplynulá léta se AWH SERVIS stal dynamickou firmou optimální velkosti. Naše firma za obdobnými podniky v Evropské unii rozhodně nezaostává.

Je však stále co zlepšovat. V období do roku 2012 jsme slaďovali technické, jazykové a komunikační schopnosti s našimi partnerskými a servisními centrálami v Evropě i v zámoří. Investicemi do školení, technického vybavení a racionalizace práce tak odpovídáme nejen na zvyšující se požadavky našich zákazníků, ale i zvyšující se nároky našich partnerů.

V zájmu stabilizace podniku a ochrany společných zájmů zákazníků, partnerů i opravny se rozhodl pan Michal Spevák vložit svoji společnost AWH SERVIS do společnosti ABRON s.r.o., kterou stoprocentně vlastní. Od prvního ledna 2013 tedy službu pod značkou AWH SERVIS provozuje společnost ABRON v nezměněném rozsahu a, pevně věříme, i ve stále se zvyšující kvalitě, jak bylo naším dosavadním standardem.

Uděláme vše, co je v našich silách, abychom obstáli i v mezinárodní konkurenci a byli důstojnými představiteli českého technického umu a slušného podnikání.AWH SERVIS
2019

Podporujeme: