Značková opravna foto
a video techniky

Sledování stavu zakázky:
/

Příjem a výdej zakázek

Příjem zakázek na opravu i jejich vydání je prováděno osobně

  • Pokud se zákazník rozhodne předat výrobek do opravy nebo jej opravený převzít prostřednictvím doručovatelských služeb (poštou), platí obecné podmínky. Při zprostředkovaném styku zákazníka s opravnou však nese zákazník jistá rizika.
  • Při přijmu zakázek doručených opravně přes prostředníka se postupuje shodně, jako by byl výrobek předán osobně. Zásilka se zkontroluje a je proveden zápis o jejím obsahu. Po kontrole přístroje se zasilateli oznámí korespondenčním lístkem, e-mailem nebo jiným efektivním způsobem, základní údaje o takto přijaté zakázce (číslo opravního listu, popis doručeného výrobku, předpokládaný termín a cena opravy). Není-li v zásilce uvedeno jinak, opravna výrobek po opravě zašle zpět, opět zprostředkovaně - poštou. Popis závady přiložený v zásilce není pro opravnu závazný, ale platí zjištění technického stavu opravnou.

Zaslání zakázky k nám

Doporučujeme, aby zásilka výrobku do opravy obsahovala:

  • Seznam zaslaného příslušenství, krytky, popruh, akumulátor apod.
  • Úplné spojení na zákazníka, telefonní číslo, na kterém je zákazník přes den k zastižení, případně i e-mailovou adresu.
  • Popis zjištěné závady nebo špatné funkce výrobku, případně i přiložený snímek, film nebo jiný materiál, který by závadu lépe objasnil či dokumentoval.
  • V případě uplatňování záruční opravy vyplněný platný Záruční list - bude vrácen spolu s výrobkem.

Dále doporučujeme, aby zásilka byla poslána důvěryhodnou službou, případně i pojištěna.

  • Při osobním převzetí hotové zakázky v opravně má zákazník možnost se na místě přesvědčit o odstranění závady i o funkčnosti opraveného přístroje. Tato přirozená možnost je při zprostředkovaném předání výrobku po opravě omezená.
  • I když provedené opravy procházejí dvojí výstupní kontrolou, může dojít k chybám, které se projeví až při výdeji.

Doporučujeme, aby zásilky výrobku po opravě zákazník zkontroloval bezodkladně nejen co do kompletnosti zásilky, ale i funkčnost přístroje podle požadavků na provedení opravy.

Podporujeme: