Značková opravna foto
a video techniky

Sledování stavu zakázky:
/

Podmínky příjmu zakázky

Zápis o zakázce

O převzatém výrobku do opravy je proveden zápis do přijímacího protokolu – opravního listu, po dohodě je stanoven plánovaný termín dokončení a rámcový rozpočet opravy. Každý opravní list má jedinečné evidenční číslo, obsahuje popis předaného výrobku i jeho příslušenství, včetně výrobního čísla, a popis požadované opravy. Opravní list při výdeji obsahuje shodné údaje jako při přijmu, dále pak zjednodušený popis zjištěné závady, provedené práce, datum dokončení zakázky, datum vydání zakázky, cenu práce, cenu spotřebovaného materiálu, případně i cenu poštovného a balného.

Při osobním výdeji produktu z opravny je nutné předložit originál Opravního listu obsluze.

Cena práce

Na přijaté zakázky je účtována hodinová sazba za pracovní výkony. Účtována je každá započatá půl hodina.

Cena za práci se může měnit se změnou ekonomických podmínek práce opravny. Aktuálně platné ceny jsou vyvěšeny v provozovně opravny. Účtována je cena platná v době sjednání zakázky. Smluvním partnerům a obchodním firmám je účtována sazba dle písemně potvrzených smluvních podmínek.

Expresní zhotovení zakázky

expresní zhotovení zakázky

Překročení rozpočtu

Vyžaduje-li to oprava, je opravna oprávněna překročit dohodnutý limit na opravu bez předchozího souhlasu zákazníka o 20 % u celkového rozpočtu do 1.000 Kč a o 10 % u celkového rozpočtu nad 1.000 Kč.

Zjištění technického stavu

U zakázek, kde nelze stanovit rozpočet při příjmu zakázky, je rozpočet oznámen zákazníkovi písemně. V případě odmítnuté opravy (rozpočtu) je zakázka vydána zpět zákazníkovi (zaslána na jím uvedenou adresu), přičemž je účtováno zjištění technického stavu, tj. 1/2 hodiny podle kategorie. K zaslané zakázce se účtuje poštovné a balné dle sazebníku. To se týká zvláště zakázek zaslaných poštou nebo těch, které nebyly osobně doručeny zákazníkem opravně.

Vadné náhradní díly

Vadné náhradní díly vrací opravna zákazníkovi na výslovné přání, oznámené při příjmu zakázky do opravy. Vadné součástky u záručních oprav opravna nevrací.

Záruka na opravu

Opravna poskytuje na provedenou práci záruku v délce 6 měsíců od data převzetí zakázky zákazníkem. Na vyměněné nové náhradní díly 24 měsíců a použité pak 12 měsíců.

Úschova opravených zakázek

Maximální doba uschování hotové zakázky po opravě činí 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty je možné nevyzvednuté zboží prodat a výtěžek použít na zúčtování nákladů spojených s opravou.

Fotografický materiál a média

Fotografický materiál v přístrojích předaných do opravy může být poškozen nebo zničen. Opravna za filmy, digitální média a jiný materiál v přístrojích, předaných k opravě, neručí.

Doba trvání opravy

Doba trvání opravy je předběžně stanovena při příjmu zakázky. Pokud po rozebráním přístroje bude zjištěna nutnost výměny dalších dílů, které nejsou opravně k dispozici, bude zakázka vrácena bez opravy zpět. Pokud takové díly lze pro zákazníka objednat, opravna tak učiní a doba opravy se prodlouží o dobu dodání náhradního dílu výrobcem (dodavatelem).

Podporujeme: