Značková opravna foto
a video techniky

Sledování stavu zakázky:
/

Požadavky na opravu

Vážení zákazníci,

Pro příjem zakázek přes prostředníka, tedy například přes zasilatelskou společnost, platí Obecné podmínky.

Obecná pravidla

Příjem zakázek na opravu i jejich vydání se provádí osobně

  • Pokud se zákazník rozhodne předat výrobek do opravy nebo jej opravený převzít prostřednictvím doručovatelských služeb (poštou), platí obecné podmínky. Při zprostředkovaném styku zákazníka s opravnou však nese zákazník jistá rizika.
  • Při přijmu zakázek doručených opravně přes prostředníka je postupováno shodně, jako by byl výrobek předán osobně. Je provedena kontrola zásilky a proveden zápis o jejím obsahu. Po kontrole přístroje jsou zasilateli oznámeny korespondenčním lístkem, e-mailem nebo jiným efektivním způsobem, základní údaje o takto přijaté zakázce (číslo opravního listu, popis doručeného výrobku, předpokládaný termín a cena opravy). Není-li v zásilce uvedeno jinak, pak má opravna za to, že výrobek má být po opravě zaslán zpět opět zprostředkovaně - poštou. Popis závady přiložený v zásilce není pro opravnu závazný, ale platí zjištění technického stavu opravnou.

Doporučujeme, aby zásilka výrobku do opravy obsahovala:

  • Seznam zaslaného příslušenství, krytky, popruh, akumulátor apod.
  • Úplné spojení na zákazníka, telefonní číslo, na kterém je zákazník přes den k zastižení, případně i e-mailovou adresu.
  • Popis zjištěné závady nebo špatné funkce výrobku, případně i přiložený snímek, film nebo jiný materiál, který by závadu lépe objasnil či dokumentoval.
  • V případě uplatňování záruční opravy vyplněný platný Záruční list - bude vrácen spolu s výrobkem.

Zasílejte prosím přístroje jen s nezbytným originálním příslušenstvím, bez brašen, řemenů a podobně.

Dále doporučujeme, aby zásilka byla provedena přes důvěryhodnou službu, případně i pojištěna.

  • Při osobním převzetí hotové zakázky zákazníkem v opravně má zákazník možnost na místě se přesvědčit o odstranění závady i funkčnosti opraveného přístroje. Tato přirozená možnost je při zprostředkovaném předání výrobku po opravě omezená.
  • I když provedené opravy procházejí dvojí výstupní kontrolou, může dojít k chybám, které se projeví až při výdeji.

Doporučujeme, aby zásilky výrobku po opravě zákazník zkontroloval bezodkladně nejen co do kompletnosti zásilky, ale i funkčnost přístroje podle požadavků na provedení opravy.

Zasílání zakázek na náklady opravny

Jedná-li se o zakázku na záruční opravu, zákazník může zaslat přístroj na opravu v rámci České republiky nevyplaceně. Přepravní náklady hradí příjemce, v tomto případě AWH SERVIS, při převzetí zásilky. Tyto náklady budou vyúčtovány dovozci konkrétního přístroje do ČR, nebo přímo výrobci.

Vážení zákazníci, doporučujeme však, abyste této možnosti využívali pouze u skutečně záručních zakázek. Pokud opravna obdrží nevyplacenou zásilku u nezáruční zakázky, budou veškeré náklady přiúčtovány k ceně placené zakázky, a to včetně balného a manipulačního poplatku.

U zakázek, které budou zaslány jako záruční, avšak budou vyhodnoceny jako nezáruční (například u poškození z důvodu nevhodné manipulace s přístrojem a podobně) bude zákazníkovi navržen rozpočet na odstranění závady, pokud by bylo vůbec rentabilní. Pokud zákazník odsouhlasí rozpočet na placenou opravu, bude se nadále postupovat jako by se jednalo o zakázku placenou. Pokud rozpočet zákazník neodsouhlasí, zakázka bude vrácena zákazníkovy zpět za cenu poštovného a balného do opravny a zpět – bližší informace v úvodu Obecná pravidla.

Spojení na některé zasilatelské společnosti

Česká Pošta – vyhledání nejbližší pošty: http://www.cpost.cz/cz/nastroje/vyhledat-postu-nebo-psc-id352/

DPD – objednání přepravy zásilky firemní i soukromé: http://www.dpd.com/cz/Home/Preprava/Pruvodce-prepravou-zasilek2/Objednani-prepravy-zasilky

PPL – objednání přepravy zásilky od firem k nám: https://www.ppl.cz/

Podporujeme: